Press "Enter" to skip to content

Godbeniška šola

Godbeniška šola deluje z namenom pridobivanja novega kadra za orkester. Sodelujemo z Osnovno šolo DBB Hrpelje ter Glasbeno šolo Sežana, dislocirana enota Hrpelje, kateri pa imajo omejitve glede števila vpisov in programov. Tako dobijo pri nas priložnost tudi otroci, ki se ne uspejo vključiti v glasbeno šolo. V zadnjih letih smo obudili pripravnico najmlajših osnovnošolcev, ki se je pokazala kot uspešna saj je privabila kar nekaj otrok in smo poskrbeli še za njihovo nadaljevanje na instrumentalnem področju.

Vpisujemo otroke in mladostnike iz občine Hrpelje-Kozina in okoliških občin. Glasbeno izobraževanje mladih godbenikov se izvaja v prostorih Osnovne šole DBB Hrpelje ali v prostorih Godbenega doma Hrpelje. V okviru šole se lahko učenci vključijo v komorne zasedbe in Šolski pihalni orkester TAMALI kasneje pa v Pihalni orkester BG 2000.

V godbeniški šoli poučujemo samo instrumente, ki jih uporabljamo v orkestru. To so pihala, trobila in tolkala. Pouk poteka individualno po eno uro na teden, oziroma dvakrat tedensko po pol ure. O urniku se profesor dogovori s starši. Program v godbeniški šoli se izvaja po učnem načrtu, kot ga predpisuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Nauk o glasbi se izvaja v osnovni šoli DBB Hrpelje pod okriljem Glasbene šole kar pa se letno dogovarjamo z ravnateljem. Pouk nauka o glasbi poteka enkrat tedensko in se izvaja v skupinah. Med šolskim letom godbeniška šola organizira vsaj 2 interna nastopa, sodelujejo pa tudi na raznih priložnostnih prireditvah.

Učenci godbeniške šole se lahko udeležujejo tudi različnih tekmovanj, tako državnih kot mednarodnih. Vse po oceni profesorja ter pripravljenosti učenca in staršev. Zaradi dodatnih stroškov ( dodatne vaje, plačilo korepetitorja,…) tovrstna odločitev poteka v naknadnem dogovarjanju.

Preverjanje znanja ob zaključku šolskega leta

Izpit opravljajo vsi učenci godbeniške šole, in sicer na godbeniški šoli ali na glasbeni šoli, v mesecu juniju. Na izpit gre učenec, ki je predelal vso snov, predpisano za ustrezni letnik. Pozitivno opravljeni izpit je pogoj za vpis v višji letnik.

Izpit na Glasbeni šoli

  • izpit je na Glasbeni šoli Sežana
  • je plačljiv in ga plača učenec
  • po uspešno opravljenem izpitu ima glasbenik državno priznan letnik glasbenega izobraževanja

Interni izpit v Godbeniški šoli

  • opravlja ga pred izpitno komisijo internih izpitov Godbeniške šole, ki jo sestavljajo: razredni učitelji, strokovni vodja Godbeniške šole, član UO Brkinske godbe 2000 in zunanji član
  • učenec mora pripraviti snov, ki jo določi strokovni vodja v sodelovanju s profesorjem. Poleg tega mora učenec obvladati vse lestvice, ki jih je do takrat predelal
  • komisija razglasi rezultate na dan opravljenega izpita. Učencu podeli potrdilo o opravljenem izpitu

Izposoja instrumentov

Na začetku šolanja nudimo učencem izposojo instrumenta za najemnino, ki jo letno določi Upravni odbor društva. Po enem letu igranja učenec potrebuje lastni instrument. Pri nakupu in svetovanju lahko profesor in društvo pomagajo.

Vpis

K vpisu vabimo vse otroke stare od 7 do 11 let, ki si želijo z nami delit glasbene izkušnje. Učenci se v godbeniško šolo vpišejo na podlagi izpolnjene prijavnice po objavljenem razpisu za vpis. Godbeniška šola objavi razpis do konca meseca junija za naslednje šolsko leto. Vpis poteka brez opravljanja sprejemnega izpita.

Godbeniško šolo financira društvo Brkinska godba 2000, občina Hrpelje-Kozina ter starši učenca. Višino letnega prispevka za učenca določi Upravni odbor društva in je odvisen od višine občinskega sofinanciranja. Ta znesek lahko starši plačajo v celotnem znesku ali na obroke. Prav tako se starši lahko odločijo in prispevek plačajo v gotovini ali na TRR (številka SI56 1010 0003 5536 818 – odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.) Pred vpisom je potrebno izpolniti prijavnico za vpis v godbeniško šolo (obrazec v katerega vpišejo osnovne podatke o njih in njihovem otroku). Poleg prijavnice je zaradi zahtev Zakona o varstvu podatkov, potrebno izpolniti soglasje za obdelovanje osebnih podatkov ter soglasje za prejemanje e-sporočil (obveščamo vas o nastopih, vajah in vsem kar je povezano z splošnim delovanjem društva Brkinska godba 2000).

Pravilnik o godbeniški šoli

Kontaktni podatki

Strokovni vodja Tomaž Škamperle    041 382 453    skamperle@gmail.com

Koordinatorka Erika Kovačič     040 875 520    erika.kvcc@gmail.com

Predsednica društva Darja Starc      041 928 484    brkinskagodba2000@gmail.com