Press "Enter" to skip to content

Občni zbor Društva Brkinske godbe 2000

V soboto 17. marca 2018, je potekal redni občni zbor društva Brkinska godba 2000. Zbrali
smo se ob 17:00 v godbenem domu v Hrpeljah. Prisotne je najprej pozdravila predsednica
društva Darja Starc. Občnega zbora so se z veseljem udeležili tudi županja občine Hrpelje-
Kozina Saša Likavec Svetelšek, podžupanja Irena Stropnik in članica občinske uprave Ester Mihalič.
Najprej smo izvolili delovno predsedstvo in preverili prisotnost. Sledila so poročila o
delovanju društva v preteklem letu ter plani za prihodnje leto. Leto 2017 si bomo najbolj
zapomnili po spomladanskem koncertu z Manco Špik in Isaacom Palma, prvomajski budnici,
ostalih protokolarnih nastopov ter druženj na Vogrskem, v Castions di Strada blizu Udin ter
dvodnevni Banja Luki. Tekom leta smo izgubili pet godbenikov, pridobili pa šest. Prav tako
se tudi letos ukvarjamo s pripravnico, ki jo vodi naš dirigent, obiskuje pa jo devet novih
otrok. Konec leta pa je društvo pridobilo Status javnega interesa na področju kulture.
Letošnje leto je za Brkinsko godbo prav posebno, saj praznuje 18 let delovanja. Že 7.
aprila v Kulturnem domu v Hrpeljah prirejamo spomladanski koncert z Evo Hren, v
programu so še prvomajska budnica, Revija Kraških pihalnih godb, ter ostali protokolarni
nastopi. Poletje bo za godbenike pestro, saj se že zdaj pripravljamo na tekmovanje v Mako
na Madžarskem. V teh osemnajstih letih se je zvrstilo veliko nastopov doma in v tujini,
tekmovanj ter raznih sodelovanj. Na občnem zboru smo podelili tudi jubilejno nagrado
Patriku Rijavcu za 10-letno aktivno sodelovanje v godbi. Po končanih razpravah se je občni
zbor zaključil.

Katarina Gec